یادگیری مبتنی بر مغز (اصول و روشها)

64,000 تومان

شناسه محصول: 9786229589403 دسته بندی ها:

هدف کتاب حاضر این است که دانش و دیدگاهی در دسترس را بر اساس تجارب شخصی­ و یافته­های پژوهشی علوم اعصاب و روانشناسی، در حوزه آموزش فراهم آورد.

در فصل اول به بحث در باره چالش­ها و پیامدهای آموزش، شبکه­های مغزی درگیر در یادگیری و تدریس و چگونگی تاثیر توجه، خودکنترلی، کنجکاوی و خلاقیت در یادگیری و آموزش و بخصوص در آموزش مبتنی بر دانش می­پردازیم